SBN zoekt nieuwe bestuursledenSBN zoekt nieuwe bestuursleden

Squash Bond Nederland is een nieuwe weg in geslagen. De afgelopen jaren is gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Nu verschuift de focus naar de vernieuwing van de squashsport in Nederland en de organisatie ervan.

In samenwerking met de gehele squashbranche wordt gezocht naar nieuwe proposities voor toegevoegde waarde, modellen voor de lidmaatschappen en inspelen op de behoefte van (top)sporters, squashclubs, sponsoren/leveranciers en de maatschappij. Voor de volgende stappen in deze transitie zijn ook vernieuwende krachten in het bestuur gewenst. Na vaststelling van bestuursprofielen in de afgelopen Algemene Ledenvergadering is SBN daarom op zoek naar een tweetal nieuwe leden voor haar bestuur.

Het bondsbestuur van SBN is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van SBN. In dit kader stelt zij het jaarbeleid voor verschillende aandachtsgebieden vast. Het bestuur is namens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie.  Het bestuur bestaat uit 5 leden. Naast de Voorzitter, zijn dat Secretaris, Penningmeester, bestuurslid Topsport & Talentontwikkeling, bestuurslid Squashcentra, Breedtesport & Jeugd.

Vacatures
Op dit moment zijn de functies vacant van Penningmeester en van de nieuwe bestuursfunctie Squashcentra, Breedtesport & Jeugd. Graag komt SBN in gesprek met kandidaten die zich willen inzetten voor de squashsport vanuit een van deze functies. Meer informatie over de functies is opgenomen in de bijgevoegde profielen.
Het bestuur heeft de wens om kandidaten te selecteren en voor te dragen op de volgende ALV die op 17 november 2018 staat gepland. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om voor 1 september hun belangstelling kenbaar te maken.

Zij kunnen zich richten tot het bestuur via Bestuur@squashbond.nl of het bondsbureau via directie@squashbond.nl. Voor nadere informatie over het bestuur en de functie kan ook gebeld worden met Harry Groen (voorzitter) op 06-22519073 en voor vragen over de procedure kan gebeld worden met Sven Wouters (directeur) op 06-19192171.

Bron: www.squash.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Plaats nu als eerste je reactie.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie achter te kunnen laten.

Nog geen account?